19 Haziran 2011 Pazar

Giriş

Öğrenci Analizi

Sınıfımız 12-14 yaş aralığındadır.
Sınıfımızdaki öğrencilerin çoğunluğu erkektir.
Sınıfımızda kültürel farklılık yok denilecek kadar azdır. Ancak ekonomik farklılık saptanmıştır.
Sınıfın genel hazırbulunuşluk seviyesi düşüktür.
Daha önceki derslerde hücre ve organelleri konusunda temel bilgilerinin eksik olduğu dersin başlangıcındaki ön hazırlık soruları ile tespit edilmiştir.
Kız öğrencilerin bu konuya daha ilgili oldukları ve hazır bulunuşluluk düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Öğrenci seviyesi göz önünde bulundurularak hedef davranışlar belirlenmiştir.
Sınıfın öğrenme stili daha çok dinleyerek, not tutarak ve görerek öğrenmeye dönüktür. Bundan ötürü ders için kullanılacak materyaller öğrencilerin bu özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir.

Hedeflerin Belirlenmesi

Bu derste kazandırılmak istenen hedef, hedef davranış hücre ve organelleri konusunda öğrencileri temel bilgi seviyesine çıkarmak ve gelecek yıllar için hazır bulunuşluk düzeylerini yükselterek bu konu hakkında karşılarına çıkabilecek soruları en iyi şekilde cevaplamalarını sağlayacak duruma getirmektir.

Medya ve Materyal Seçimi

Uygun ders ortamı, bilgisayar, elektronik mikroskop, projeksiyon cihazı, güç kaynağı, hücre örneği, birer tane domates ve patates.
http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=KonuDeneyListesi&baslikid=5&DeneyNo=54
http://www.fenokulu.net/portal/Sayfa.php?Git=KonuKategorileri&Sayfa=KonuDeneyListesi&baslikid=5&DeneyNo=51

Medya ve Materyal Kullanımı

Öncelikle dersin işleneceği ortamın ders işlemeye ugun olup olmadığı kontrol edilir. Eğer dersin işlenmesine engel olacak birşey varsa ortamdan kaldırılır. Projeksiyon cihazı bilgisayara bağlanır ve dersin içeriği perdeye yansıtılarak ön bilgi verilir. Ön bilgi verildikten sonra elektronik mikroskobu projeksiyon cihazına bağlanır. Önceden hazır bulundurduğumuz hücre mikroskopdan projeksiyona aktarılarak perdeye yansıtılır ve böylece öğrencilere gerçek bir hücre gösterilmiş olur. Daha sonra tanımlarının üzeri boş olarak verilen bulmaca gibi görünen boşluk doldurma işlemi ve şekilleri ile isimleri karışık halde bulunan organellerin isimleri ile eşleştirme yaptırılarak öğretilenler pekiştirilmeye çalışıldı. Ayrıca hangi organelin hangi madde de daha fazla olduğunu örneklendirmek ve akılda kalıcı olmasını sağlamak için hazır bulundurulan domates ve patatesleri göstererek geri kalanlarıda örnekler vererek öğretilenlerin pekiştirilmesi sağlandı. Tüm bu işlemleri gerçekleştirirken elektrik kesintisi olma riskine karşı bir güç kaynağı (jeneratör) bulundurulur.

Öğrenci Katılımı

Belirlenen konuda öğrenci katılımını sağlamak için öğrencilerin dikkatini çekmek ve derse güdülemek için sınıfa bir domates ve patates ile girdim. Burdaki amaç hücre ve organellerinin domatesin ve patatesin olduğu gruplara yerleştirmek ve öğrencilerin derse katılımını sağlamaya çalışmaktı. Bu iki sebzenin materyal olarak kullanılması ile bütün öğrencilerin katılımı sağlanmıştır. Daha sonra soru cevap tekniği ile günlük hayatta çok karşılaştıkları canlılarda bulunan hücre ve organellere dikkat çekmeye çalıştım.Belli iki grup oluşturarak oyun tekniği ile öğrencilere kendilerine bir sebze veya bir meyve simi bulmalarını istedim. Aynı hücre ve organelleri taşıyanların aynı gruplara yerleşmelerini eğlenceli bir şekilde sağlamaya çalıştım. Nitekim bütün öğrencilerin aktif bir şekilde derse katılımını sağladım.

Değerlendirme ve Düzeltme

Dersin girişinde soru cevap tekniği ile öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyi tespit edildi. Daha sonra belirlenen materyaller ile beraber ağırlıklı olarak sunuş tekniği kullanılarak ve belirli aralıklarla yine soru cevap tekniği kullanılarak dersi aktarma ve dönüt alınmaya çalışıldı. Öğrencilerin anlatılan konuyu daha iyi kavrayabilmeleri açısından maliyeti düşük tablolarla günlük hayat ile ilişkilendirmeleri sağlandı. Her öğrencinin somuttan soyuta, yakından uzağa ilkesi ile  örneklendirme yapmaları sağlandı. Dersin sonunda sınıfın çoğunun konunun temel özelliklerini kavradığı belirlendi. Dönüt amaçlı kullanılan çoktan seçmeli sorularda öğrencilerin %70’inin başarılı olduğu tespit edildi.öğrenme seviyesi düşük öğrencilere süre yeterli olmadığından farklı öğretim yöntem ve tekniği uygulanamadı

hücre

hücre
hürenin organelleri